Välkommen

AKM AB startades 1981 av Anders Karlsson och drivs och ägs fortfarande av honom.

AKM AB har sedan starten haft en ständig utveckling vad gäller kompetens och maskinpark för att idag vara leverantör till en mängd företagskunder.

AKM AB har fokus på kvalitet och leveransäkerhet till en rimlig kostnad.

Vår verksamhet består av tråd och sänkgnistning , 3 och 5-axlig fräsbearbetning, svarvning, rund och planslipning.

Produkter som tillverkas är komplexa maskinkomponenter hela maskinenheter, pulverkompakteringsverkyg, klipp bock och dragverktyg samt legotrådgnistning.